Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын газар, санхүү төрийн сангийн албанаас сургалт зохион байгууллаа.

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын газар, санхүү төрийн сангийн алба хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 30 өдөр аймгийн төрийн байгууллагууд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад зориулан “Шилэн дансны хуулийн […]

Read more

“Мэдээлэлд суурилсан, техник технологид тулгуурласан гаалийн хяналт-2017” жилийн хүрээнд гаалийн харилцаанд оролцогчид, аж ахуйн нэгж, иргэдэд гаалийн хууль тогтоомж, гаалийн байгууллагаас дэвшүүлэн тавьж байгаа зорилт, байгууллагын үйл ажиллагааг илүү ойр, […]

Read more
1 16 17 18