ДХБ-ын гишүүн орнуудаас covid-19-тэй холбоотой худалдааны арга хэмжээний талаар мэдээлэл хуваалцахыг хүсчээ

Дэлхийн худалдааны байгууллагын дарга Roberto Azevêdo нь ДХБ-ын гишүүн орнуудаас COVID-19-тэй холбоотой худалдааны арга хэмжээний талаар мэдээлэл хуваалцахыг хүсчээ.

ДХБ нь COVID-19 тахлын аюулт үзэгдэлд хяналт тавихад ерөнхий захирал Роберто Азевеко улс орнуудыг вирусын эсрэг худалдаанд оруулсан бодлогын талаар ил тод байхыг уриалав.

ДХБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газарт сүүлийн үеийн худалдаа, худалдаатай холбоотой авч байгаа арга хэмжээний талаар 3-р сарын 24-ний өдрийн мэдэгдэлдээ бүх гишүүд орнуудаасаа мэдээлэл өгөхийг хүсчээ.

"Одоогоор COVID-19 тахал нь урьд өмнө үзэгдээгүй эрүүл мэндийн хямралыг авчирч байгаа бөгөөд гишүүн орнууд энэхүү асуудалтай тэмцэхийн тулд хууль тогтоомж болон улс төрийн бодлогоор хариу үйлдэл хийж байна гэж бичжээ. "Үүнд экспортын арга хэмжээ, эдийн засгийн, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр гэх мэт худалдаатай холбоотой арга хэмжээнүүдийг багтаасан болно."

Дэлхийн худалдааны байгууллагын дарга Roberto Azevêdo гишүүн улс орнуудаас ДХБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газарт COVID-19-ын эсрэг явуулж байгаа бодлогын талаар мэдээлэл өгөхийг хүсч, өргөн барьсан аливаа мэдээллийг ил тод, нээлттэй зорилгоор ашиглахыг онцлов.

Энэхүү хүсэлт нь урт хугацааны ил тод байдлын нэг хэсэг байх бөгөөд ДХБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газар нь дэлхийн тэргүүлэх эдийн засагтай 20 орны бүлгийн гишүүдийг багтаасан байдаг. Мөн ДХБ-ын гишүүдээс гаргасан худалдааг хөнгөвлөх, хязгаарлах арга хэмжээний талаар мэдээ, тайланг тогтмол гаргадаг юм.

Худалдааны дараагийн хяналтын тайлан нь 2019 оны 10-р сарын дунд үеэс 2020 оны 5-р сарын хооронд авах арга хэмжээг авч үзэх болно.

Хяналтын үйл явц нь эрүүл мэндийн яаралтай нөхцөл байдал, ялангуяа H1N1 томуугийн дэгдэлт 2009-10 онд гарсан үеэр авах арга хэмжээний талаар урьд өмнө анхаарч байсан.

COVID-19-ийн дэгдэлтийн талаар Дэлхийн худалдааны байгууллагын дарга Roberto Azevêdo худалдаа наймаатай холбоотой арга хэмжээний талаар ил тод байх нь чухал болохыг онцолж, энэ нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн импортын хамааралтай олон оронд онцгой ач холбогдолтой байх болно гэж мэдэгдэв.

Илүү өргөн хүрээнд, Дэлхийн худалдааны байгууллагын дарга Roberto Azevêdo ДХБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газрын салбараас бүрдсэн мэргэжилтнүүдээс ажлын хэсэг байгуулж, COVID-19 худалдааны урсгал болон дэлхийн нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг хянаж байгаа ажээ.

Ажлын хэсгийн зарим дүгнэлт нь ДХБ-аас ирэх сард гаргах гэж буй худалдааны тайлангийн талаар мэдээлэх юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *