Орхон аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газраас дараах зөвлөгөөг хүргэж байна

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА
ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨ

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *