Коронавируст халдвар covid19-ын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах ажлын байрыг хадгалах эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай

Коронавируст халдвар covid19-ын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах ажлын байрыг хадгалах эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *