“Эрдэнэт хот миний бахархал” сэдэвт гар зургийн уралдааны дүнг гаргалаа

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас  Орхон аймгийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу, аймгийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжиж буй “Хотын соёл- Хамтын соёл” уриан дор  10 дугаар сарын 11-ээс 11 дүгээр  сарын 11-ний хооронд нэг сарын хугацаанд зохион байгуулагдсан   “Соёлыг түгээе” аяны  хүрээнд  албан хаагчдын 6-10 насны хүүхдийн дунд “Эрдэнэт хот миний  бахархал” сэдэвт гар зургийн уралдааныг 2021 оны 10 дугаар сарын 20-25-ны хооронд  зохион байгуулж  дүгнэсэн.    Уралдаанд 8  хүүхдийн уран  бүтээл ирснээс тэргүүн  байранд  нярав Х.Соёлмаагийн хүү  Г.Өсөхбаяр, дэд байранд харуул Б.Мөнхбаярын хүү  М.Ариун-эрдэнэ, Ахлах ня-бо , ГУАБ Б.Оюунтуяагийн  хүү Б.Эрхэмбаяр гутгаар, 5 хүүхэд тусгай байр тус тус  эзэлж Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *