Цахим гааль

📌Засгийн газрын 362 дугаар тогтоолын хүрээнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс ашигт малтмалын гэрээг цахим системд бүртгэж, экспортын гаалийн бүрдүүлэлтэд ашиглах системийг нэвтрүүлсэн.

📌Гаалийн харилцаанд оролцогч та бүхэн ашигт малтмалын гэрээг https://invoice.ebarimt.mn цахим системд бүртгүүлээрэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *