Байгальд ээлтэй амьдралын хэв маягийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлье 

🌿Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба, Экологийн цагдаагийн алба хамтран хүрээлэн байгаа орчны эсрэг үйлдэгдэж буй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, байгаль хамгаалах ажилд иргэн бүр идэвх санаачилгатай оролцох соёлыг төлөвшүүлэх, бүх нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой “ХҮН БҮР БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ” нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаад Гаалийн байгууллага нэгдэж байна.

#Хүн_бүр_байгаль_хамгаалагч 🌿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *