Авилгын эсрэг нэгдье !

Гаалийн байгууллага Авлигын эсрэг аянд нэгдэж байна.

Авлигатай тэмцэх газрын Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас 110  

Авлигын эсрэг #Нэгдье

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *