Та импортын барааны бичиг баримтын цахим бүрдүүлэлтийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авч амжсан уу

Доорх хаягаар хандаж зөвлөгөө авна уу 

Цахим хаяг: tsakhimgaali@customs.gov.mn

Утасны дугаар: 242617, 255003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *