“Төрийн нууцын тухай” хуулийн сургалт

ГЕГ, ТЕГ-тай хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах ажлын хүрээнд 2017.10.25-д Орхон аймгийн тагнуулын газрын ажилтан Энхбаярыг урьж “Төрийн нууцын тухай” хуулийн шинэчлэгдэх болсон шалтгаан, тарийн нууц, албаны нууцын тухай ойлголт, онц чухал нууц, маш нууц, нууц баримт бичиг, тэдгээрийн бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, нууцын ажилтан, түүний хүлээх хариуцлага, төрийн болон албаны нууцын албан хэрэг хөтлөлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *