Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

pdf2017 оны гүйцэтгэл, 2018 оны төсөв, 2019 оны төсвийн төсөөлөл


pdfТатварын гүйцэтгэл 10 сар


pdfОРЛОГЫН ДАНСНЫ ХУУЛГА


pdfЗАРЛАГЫН ХУУЛГА


pdfТөсвийн гүйцэтгэлийн тайлан pdfОрхон аймаг дахь гаалийн газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл


pdfОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ САНХҮҮЖИЛТ


pdfОрхон аймаг дахь Гаалийн газрын 2018 оны төсвийн төсөл 2019-2020 оны төсвийн төслийн нэгтгэл