КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)!!!

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, анхаарал халамж тавих, дархлааг дэмжих нь Коронавируст халдварт өртөх эрсдэлийг бууруулна. Ковид-19-ын халдвараас сэргийлэхийн тулд амьдарлын шинэ хэв маягийг хүн бүр  хэвшүүлэх шаардлагатай. […]

Read more

Гарын авлага

Цахимаар өөрөө мэдүүлэхтэй холбоотой гарын авлага ; CEPS-ийн гаалийн мэдүүлэгт зураасан кодыг ашиглах нь ; Бараа бүртгэлийн нэгдсэн системийн гарын авлага ;

Read more

Дэлхийн гаалийн байгууллагын “Дата модел”-ийн шинэ хувилбар гарлаа (DM VERSION 3.10.0)

Дэлхийн Гаалийн Байгууллага (ДГБ)-ын Дата Модел төслийн баг (DMPT) “Дата Модел”-ийг хөтөлж, шинэчилсэн хувилбарыг гаргах үүрэгтэй ажилладаг. Дата моделийн техникийн үйлчилгээний үйл явцыг холбогдох үйлчилгээний журмын дагуу явуулж, ДГБ-ын Дата […]

Read more

Дэлхийн гаалийн байгууллагын шинэчлэн найруулсан киото конвенцийн менежментийн хорооны 23 дугаар хурал зохион байгуулагдлаа

Дэлхийн Гаалийн Байгууллага (ДГБ)-ын Шинэчлэн найруулсан Киото конвенцийн менежментийн хорооны 23 дугаар хурал 2020 оны 12 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдсан. Менежментийн хорооны хуралд тус байгууллагын гишүүн орны […]

Read more

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр – МОНГОЛ УЛС”-д медиа нөлөөллийн ажлыг амжилттай эхлүүллээ

Европын Холбооны Монгол Улсын Худалдааг дэмжих ТРАМ төслийн хүрээнд ”ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр – Монгол Улс”-д медиа нөлөөлөл хийх ажлыг “Монголын олон нийтийн медиа контент сан” ГХЯ, Гаалийн ерөнхий газрын Худалдааг хөнгөвчлөх […]

Read more

Дэлхийн гаалийн байгууллагын 137 дугаар чуулган цахим хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулагдлаа

Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ)-ын 137 дугаар Чуулган 2020 оны 12 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж, тус байгууллагын Гишүүн 150 орны Гаалийн байгууллагын төлөөлөгчид оролцлоо.  Чуулганы хуралдааныг ДГБ-ын […]

Read more

Монгол улсын гадаад худалдааны үндэсний мэдээллийн сангаас гадаад худалдаатай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг авах боломжтой болно

Монгол Улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах салбаруудын нэг гадаад худалдаа бөгөөд түүний гүйцэтгэх үүрэг улам өсч байна.         Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор Дэлхийн Банк Группийн санхүүжилтээр […]

Read more
1 2 3 15