ГЕГ-ын тусгай зөвшөөрлүүд цахим хэлбэрт шилжиж байна

  • Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх
  • Гаалийн баталгаат үйлдэрийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх
  • Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх
  • Гаалийн баталгаат барилгын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэх

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *