ХИЛИЙН ЧАНАДААС ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ОРУУЛСАН ГАДААДЫН БАРААГ  ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ЯМАР ГОРИМД БАЙРШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?

📌Барааг хилийн  чанадад буцаан гаргах 

📌Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 

📌Чөлөөт бүсээс гаалийн баталгаат агуулахад оруулах 

📌Чөлөөт бүсээс чөлөөт бүсэд оруулах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *