Авлигын эсрэг нэгдье.

Аргагүйдээ өгсөн, амтархаад авсан хоёр хоёул хамтдаа дахиад гурав дахь, дөрөв дэх хүний боломжийг хулгайлж байгааг мэдсэн болов уу? Дараагийн удаа авлигагүйгээр ажлаа бүтээж чадмааргүй санагдаж, танил талгүйгээр тарчилж дуусмаар бодогдоно. Эмүжин 

#АвлигынЭсрэгНэгдье 

#АТГ 

#ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье 

#UnitedAgainstCorruption

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *