Г᠎ЕГ ОУВС-тай үргэлжлүүлэн гурван жил хамтран ажиллана

Монголын гаалийн байгууллага 2019 оноос эхлэн ОУВС-ийн “Бүс нутгийн  гаалийн реформын  хөтөлбөр”-т сонгогдон хамрагдаж байгаа.

Үүнтэй уялдуулан ГЕГ-ын дэд дарга болон холбогдох нэгжийн төлөөллүүд ОУВС-ийн төсвийн орлогын газрын зөвлөх Стивэн Кокстой ажлын уулзалт хийв.

Төслийн хугацаа 2024 оноос эхлэн дахин 3 жил үргэлжлэх бөгөөд цаашдын хамтын ажиллагааг тодорхойлох чиглэлүүдээ харилцан тохиролцлоо.