“Хүндлэл хамгийн тод гэрэл” уриан дор “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-д Орхон аймаг дахь гаалийн газар нэгдэж байна.

Хүндлэл_хамгийн_тод_гэрэл

#Хамгийн_тод_гэрэл

#Орхон_аймаг_дахь_гаалийн_газар