“ЁС СУРТАХУУН, ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган гаалийн улсын байцаагч нарын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор “Хангайн бүсийн бүтээмж хөгжлийн төвийн”-ийн захирал Ш.Ганбатыг урьж “Ёс суртахуун, үүрэг, ач холбогдол” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар хүний ёс зүй, ёс суртахууны үүрэг ач, холбогдол, зөв амьдрал гэж юуг хэлэх зэрэг чухал асуудлыг хөндсөн ач холбогдол бүхий сургалт боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *