Сургалт зохион байгууллаа.

Тус гаалийн газрын ГУБ нарт 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр “Фемидо Монгол-Од” төрийн бус байгууллагын зөвлөх С.Норжинсүрэн, Б.Энхтуяа нар Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн A; B; C категорийн заалт, Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 7 дугаар зүйл, Бараа нийлүүлэх суурь нөхцөл, барааны ангилал, мэргэжлийн мэдлэг чадвар, өөрийгөө хэрхэн тасралтгүй хөгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулж харилцан ярилцлаа. Түүнчлэн гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа, сургалтын танхимтай танилцаж цаашид анхаарах асуудлын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.

Сургалтын төгсгөлд  ном уншиж байх, гадаад хэлний мэдлэгээ хэрхэн  дээшлүүлэх боломж, ажил албаараа бахархах, өөрсдийн туршлагаас хуваалцсан үр  дүнтэй сургалт боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *