“Эрүүл мэнд–идэвхтэй хөдөлгөөн” уриатай уулын алхалт зохион байгууллаа

Ажилтан ажиллагсдын дунд баг хамт олны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлэх, эрүүл мэнд бие бялдарыг чийрэгжүүлэх хүрээлэн буй байгаль орчинтой танилцах зорилгоор “Эрүүл мэнд–идэвхтэй хөдөлгөөн” уриатай уулын алхалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  зохион байгуулж  хамт олноороо бүрэн хамрагдаж нэг өдрийг өнгөрүүлсэн. Уг арга хэмжээний үеэр ахмад гаальчдад хүндэтгэл үзүүлсний зэрэгцээ ахмадууд болон ажилтан албан хаагчдын дунд танин мэдэхүйн асуулт хариултын “Мөнгөтэй зочин” тэмцээн зохион байгуулж тэргүүн байр эзэлсэн багийг шагнаж урамшуулав.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *