Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын татварын орчин

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын баялаг бүтээгч, үйлдвэрлэгч нарт салбарын татварын орчин, нөхцлийн талаар танилцуулах, санал солилцох уулзалт-хэлэлцүүлэг 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Гаалийн ерөнхий газрын байранд болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *