Гаалийн дотоод аудиторууд сургалтад хамрагдаж, олон улсад зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ авлаа

✅️ ГЕГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын гаалийн улсын байцаагч нар Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбооны сургалтад хамрагдаж, аудиторын чадамжаа дээшлүүлэн, олон улсад зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ гардан авлаа. 

✅️ Аудитын ажил бүрд ашиглагддаг эрсдэлийн үнэлгээ хийх олон улсын арга аргачлал, мэдлэгийг системтэйгээр эзэмшиж, сайн туршлагаас хуваалцсанаар дотоод аудитын үнэ цэн нэмэгдэх ач холбогдол бүхий үр дүнтэй сургалт болсон байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *