М.Лхагвачулуун: Барааг буцааж гаргах нөхцөлтэйгөөр нэг жилийн хугацаагаар түр оруулах боломжтой

📌 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горимын дагуу өөрчлөлт оруулахгүйгээр хугацаанд нь буцаан гаргах нөхцөлөөр гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулж болно.

📌 Монгол Улс барааг түр хугацаагаар оруулах тухай Стамбулын конвенцид нэгдэн орсон.  

Иймд үзэсгэлэн яармаг худалдаа, уулзалт   түүнтэй ижил төстэй арга хэмжээ болон мэргэжлийн тоног төхөөрөмж, боловсрол соёл шинжлэх ухааны зориулалттай барааг гаалийн болон бусад ТАТВАР ТӨЛӨХГҮЙГЭЭР түр хугацаагаар оруулаад буцааж гаргах тохиолдолд АТА КАРНЕЙ авна. 

📌 АТА КАРНЕЙГ  тус конвенцийн гишүүн 70 ГАРИУ УЛСЫН Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхимаас тухайн барааг буцааж нэвтрүүлэх  нөхцөлтэйгээр  НЭГ ЖИЛИЙН ХУГАЦААГААР ОЛГОДОГ. 👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *