Үгүй гэж хэлээд өөрчилье.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдээлэх утас 110

#гаалийн_шинэчлэл

#ИлТод

#ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье 

#авлигынэсрэгнэгдье

https://fb.watch/laaj5yOxZd/?mibextid=l2pjGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *