Монголын гааль мэдээлж байна

Гаалийн ерөнхий газрын дарга Р.ОТГОНЖАРГАЛ: Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй авлигын эсрэг #нэгдье үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аянд Гаалийн байгууллага нэгдэж байна. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд үгүй гэж хэлээд өөрчилье. Авлигагүй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал.

#монголынгааль

#Нэгдье

#ШүгэлҮлээцгээе! 

#АвлигынЭсрэгНэгдье 

#ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье

https://fb.watch/m0e5xgGQHS/?mibextid=cr9u03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *