Оросын холбооны улсын хилийн боомтоор агаарын тээврээр ирсэн зорчигчийн зайлшгүй мэдүүлэх барааны жагсаалт

🛩
 • ХИЛЭЭР ОРОХ ҮЕД ДАРААХ БАРААГ ЗАЙЛШГҮЙ МЭДҮҮЛЭХ 
 • Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс, €10,000-аас илүү үнийн дүнтэй эсхүл 50кг-аас илүү жинтэй 
 • Бэлэн мөнгө, төлбөрийн хэрэгсэл, аялалын чек $10,000*-тай тэнцэх хэмжээний эсхүл түүнээс илүү үнийн дүнтэй 
 • Төлбөрийн хэрэгсэл (вексель, банкны чек, үнэт цаас) 
 • Соёлын үнэт зүйлс 
 • Галт зэвсэг, түүний эд анги, сум 
 • Эм бэлдмэл, мансууруулах эм, сэтгэцэт нөлөөт бодис, түүний угтвар бодис, хортой болон хүчтэй үйлчилгээтэй бодис агуулсан 
 • Согтууруулах ундаа, шар айраг 3-аас 5 хүртэл литр Хүний биеийн биологийн материалын дээж сорьц 
 • Шифр бүхий (криптографик) хэрэгсэл 
 • Радиоэлектрон хэрэгсэл 
 •  Ховордсон амьтан, ургамлын гаралтай эд зүйлс (CITES) 
*️⃣

 Валют, төлбөрийн хэрэгслийг мэдүүлэхдээ үнийн дүн нь $100,000-аас илүү бол түүний гарал үүслийг нотлох бичиг баримт шаардагдана

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *