Монголын гааль мэдээллэж байна

Монгол Улсын хэмжээнд үүсээд буй цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдал, түүнээс үүсэх аливаа эрсдэлийг бууруулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлтийг шуурхай хийх, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах цаг үеийн хойшлуулшгүй ажил, гадаад худалдаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР 2023 оны 8-р сарын 12-ны өдрөөс 2023 оны 9-р сарын 01-ны өдөр хүртэл БЯМБА, НЯМ гарагт АМРАХГҮЙ, ажлын цагийн хуваарийн дагуу АЖИЛЛАНА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *